OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 24. OBLJETNICE STRADANJA ŠKABRNJE 18.11.2015.

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 7

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 6

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 5

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 4

Prostorni Plan Općine Škabrnja – Izmjene i dopune

OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja – PDF

ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječaja

JAVNI NATJEČAJ za prijam u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), v.d. Pročelnik Općine Škabrnja, raspisuje dana 10.06.2015. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:

- Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje, sa sljedećim posebnim uvjetima:

Stručno znanje :
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili građevinske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine
- položen državni stručni ispit
- dobro poznavanje rada na računalu
- poznavanje proračunskog knjigovodstva

Kandidati moraju ispunjavati i…