OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 5

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 4

Prostorni Plan Općine Škabrnja – Izmjene i dopune

OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja

Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja – PDF

ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječaja

JAVNI NATJEČAJ za prijam u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto: Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), v.d. Pročelnik Općine Škabrnja, raspisuje dana 10.06.2015. godine

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:

- Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje, sa sljedećim posebnim uvjetima:

Stručno znanje :
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske ili građevinske struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- organizacijske sposobnosti
- komunikacijske vještine
- položen državni stručni ispit
- dobro poznavanje rada na računalu
- poznavanje proračunskog knjigovodstva

Kandidati moraju ispunjavati i…

OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ „MARUŠKICA“ U ŠKABRNJI ZA 2015./2016. PEDAGOŠKU GODINU

Upis djece u Dječji vrtić „Maruškica“ provodit će se od 9. – 30. lipnja 2015. godine.
Prijavu za upis u Dječji vrtić „Maruškica“ možete uzeti (ili isprintati sa web stranica Općine Škabrnja) i predati u Vrtiću radnim danom od 8.00 do 12.30 osim srijedom kada su upisi od 12.00 do 16.30 sati.
Pravo na upis imaju sva djeca od navršene 3. godine života do polaska u školu koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja.

Broj slobodnih mjesta:
-U redovnom poludnevnom programu – 16
-U skraćenom posebnom programu za predškolce – 20

Obavezna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je:
1. Preslika rodnog lista ili domovnice
2. Liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom pregledu
3. Potvrdu o prebivalištu roditelja
4. Druge dokumente kojima se dokazuje prioritet prema kriterijima (čl. 3. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Maruškica“

Prijave za upis razmatra Povjerenstvo za upis.
Rezultati upisa biti će objavljeni na web stranici Osnivača i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Maruškica“
Sve informacije mogu se dobiti na:
- tel. : 099 441 76 02 ,
- e-mail: djecji.vrtic.maruskica@gmail.com

Ravnateljica Danijela Kuzmar

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 3

[PDF] – Važna obavijest za nositelje prava na nekretnine na području Općine Škabrnja za K.O. ŠKABRNJA

Za javni skup koji će se održati dana 6.5.2015. god. (SRIJEDA): u 19:30 sati u prostoru Osnovne škole “Vladimira Nazora” u Škabrnji