OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

[PDF] – Važna obavijest za nositelje prava na nekretnine na području Općine Škabrnja za K.O. ŠKABRNJA

Za javni skup koji će se održati dana 6.5.2015. god. (SRIJEDA): u 19:30 sati u prostoru Osnovne škole “Vladimira Nazora” u Škabrnji

[PDF] Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja


Objavljuje se javna rasprava na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Škabrnja koji će se održati na slijedeći način:

1. Javni uvid o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja trajat će  od 12. svibnja 2015. godine do 26. svibnja 2015. godine.

2. Tijekom javnog uvida grafički i tekstualni dio prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja bit će izložen u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja u mjestu Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23 223 Škabrnja svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 sati.

3. Javno izlaganje održati će se dana 20. svibnja 2015.  godine s početkom u  12:00 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog  odjela Općine Škabrnja u mjestu Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23 223 Škabrnja.

4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Općine Škabrnja mogu se upisivati u knjigu primjedbi koja se  nalazi uz prijedlog  Izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Općine Škabrnja za vrijeme trajanja javnog uvida ili se mogu dati u pisanom obliku na adresu: Općina Škabrnja, 23 223 Škabrnja, Trg dr. Franje Tuđmana 6, zaključno sa 26. svibnja 2015. godine.

Primjedbe u zapisnik mogu se dati na dan održavanja Javnog izlaganja  20. svibnja 2015. god.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, bez imena i adrese podnositelja i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Natječaj za izbor organizatora manifestacije ‘Koncerta za Veliku Gospu 2015′ povodom proslave blagdana Uznesenja BDM 15.08.2015.

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 2

ODLUKA o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja

prostorni plan Na temelju čl. 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine br. 153/13 ) i članka 30. Statuta Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja, br. 07/09), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na 12. sjednici održanoj 02.10.2014. godine donosi…

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVII – broj 1

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVI – broj 8

OGLAS za prijam u službu komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Općinu Škabrnja

Na temelju članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11., u daljnjem tekstu: Zakon), te na temelju čl. 8. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Škabrnja (KLASA: 023-05/13-01/05, URBROJ: 2198/05-13-2 od 01. Listopada 2013. godine, Općinski načelnik Općine Škabrnja raspisuje:
(više…)

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 23. OBLJETNICE STRADANJA ŠKABRNJE

BAGATELNA NABAVA – Asfaltiranje Pristupnog puta za Memorijalni centar na brdu Ražovljeva glavica u Škabrnji