OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVI – broj 8

OGLAS za prijam u službu komunalnog djelatnika na određeno vrijeme u Općinu Škabrnja

Na temelju članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11., u daljnjem tekstu: Zakon), te na temelju čl. 8. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Škabrnja (KLASA: 023-05/13-01/05, URBROJ: 2198/05-13-2 od 01. Listopada 2013. godine, Općinski načelnik Općine Škabrnja raspisuje:
(više…)

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 23. OBLJETNICE STRADANJA ŠKABRNJE

BAGATELNA NABAVA – Asfaltiranje Pristupnog puta za Memorijalni centar na brdu Ražovljeva glavica u Škabrnji

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVI – broj 7

Kratka informacija o novim obvezama i mogućnostima ostvarenja izravnih plaćanja u 2015.g, VEZANIM UZ PLANIRANJE JESENSKE SJETVE 2014.g. I ZASNIVANJE PLODOREDA ZA 2015.g.

Kratka informacija o novim obvezama i mogućnostima ostvarenja izravnih plaćanja u 2015.g, VEZANIM UZ PLANIRANJE JESENSKE SJETVE 2014.g. I ZASNIVANJE PLODOREDA ZA 2015.g.

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVI – broj 6

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVI – broj 5

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XVI – broj 4