Home » Objave (Page 2)

Objave

OBAVIJEST udrugama s područja Općine Škabrnja

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone-R-Vlačine-UPU-4 na području Općine Škabrnja

Izjava – Zoran Gurlica

Legalizacija – VAŽNA OBAVIJEST

OBAVIJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI ŠKABRNJE I PRKOSA DA JE DO 30. LIPNJA 2018. ZADNJI ROK PREDAVANJA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRAĐEVINU IZGRAĐENU, REKONSTRUIRANU OBNOVLJENU ILI SANIRANU U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI.

NAPOMINJEMO DA JE OBVEZA SVIH VLASNIKA, ODNOSNO POSJEDNIKA OBITELJSKIH KUĆA KOJE SU BILE U OBNOVI DA PROVEDU TZV. LEGALIZACIJU.

ZAHTJEV SE PREDAJE U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE NA ADRESU: BRNE KRNARUTIĆA 13 U ZADRU.

OBRAZAC ZAHTJEVA MOŽE SE UZETI I U OPĆINI ŠKABRNJA.

CJENIK korištenja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Škabrnja

OBAVIJEST

Pozivaju se svi koji su zainteresirani za kupnju građevinske parcele na Vlačinama da se jave u Općinu Škabrnja radi pokretanja procedure sakupljanja podataka koje smo kao Jedinica lokalne samouprave dužni proslijediti Ministarstvu državne imovine.

Rok za prijavu je do kraja svibnja 2018. godine.

Općinski načelnik
Nediljko Bubnjar v.r.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINA ŠKABRNJA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Škabrnja za 2018. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu, kulturi te ostalim područjima od interesa za opće dobro (briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Škabrnja za 2018. godinu