Home » Objave » DOKUMENTI: Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog Vijeća Općine Škabrnja i lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Škabrnja

DOKUMENTI: Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog Vijeća Općine Škabrnja i lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Škabrnja