Home » Objave » IZMJENA I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za osnivanje prava građenja na nekretninama na području Gospodarske zone Marinovac

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za osnivanje prava građenja na nekretninama na području Gospodarske zone Marinovac