Home » Objave » JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone-R-Vlačine-UPU-4 na području Općine Škabrnja

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja športsko-rekreacijske zone-R-Vlačine-UPU-4 na području Općine Škabrnja