Home » Objave » JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA ( PUT ŠKARA, ŠKARIN PUT PREMA STADIONU, ULICA DOMOVINSKOG RATA )

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA ( PUT ŠKARA, ŠKARIN PUT PREMA STADIONU, ULICA DOMOVINSKOG RATA )