Home » Objave » JAVNI POZIV za dostavu prijave na stručno osposbljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Škabrnja za 2019. godinu

JAVNI POZIV za dostavu prijave na stručno osposbljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Škabrnja za 2019. godinu