Home » Objave » Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu, kulturi te ostalim područjima od interesa za opće dobro (briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Škabrnja za 2018. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu, kulturi te ostalim područjima od interesa za opće dobro (briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Škabrnja za 2018. godinu