Home » Objave » Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Škabrnja

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Škabrnja