Home » Objave » OBAVIJEST – prijava nepropisno odbačenog otpada u okoliš

OBAVIJEST – prijava nepropisno odbačenog otpada u okoliš

OBAVIJEŠTAVAJU SE MJEŠTANI ŠKABRNJE I PRKOSA DA MOGU PRIJAVITI NEPROPISNO ODBAČENI OTPAD U OKOLIŠ PUTEM POPUNJAVANJA PROPISANOG OBRAZCA.
ISTI SE MOŽE DOSTAVITI NA E- MAIL ADRESU opcinaskabrnja18@gmail.com, PUTEM POŠTE NA ADRESU TRG DOKTORA FRANJE TUĐMANA 6, 2323 ŠKABRNJA ILI SE MOŽE OSOBNO PREDATI U PROSTORIJE OPĆINE.

OBRAZAC PRIJAVE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA OPĆINE ŠKABRNJA ⤓