Home » Objave » Obavijest i upute kandidatima o Javnom natječaju za prijam u službu u Vlastiti komunalni pogon na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni radnik”

Obavijest i upute kandidatima o Javnom natječaju za prijam u službu u Vlastiti komunalni pogon na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni radnik”