Home » Objave » Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu

Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu