Home » Objave » POZIV Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Oglasa za prijem u službu na radno mjesto „Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja

POZIV Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Oglasa za prijem u službu na radno mjesto „Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja