Home » Općina Škabrnja kontakt podaci

Općina Škabrnja kontakt podaci


Općina Škabrnja

Trg dr. Franje Tuđmana 6
23223 ŠKABRNJA
Tel: +385 (0)23 637 262
Fax: +385 (0)23 637 706
E-mail: sdfafs
opcinaskabrnja18@gmail.com
pisarnica@opcina-skabrnja.hr

Općinski Načelnik:
Nediljko Bubnjar
mob: 091 4499 870
mail: nenobubnjar@gmail.com

Zamjenica općinskog načelnika:
Kristina Erlić
mob: 091 4499 871
mail:kristinaerlic@gmail.com

VODITELJICA ODSJEKA ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Irena Škara

VODITELJICA ODSJEKA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Marija Pavičić Bilaver

Osnovna Škola Vladimira Nazora Škabrnja

Put Marinovca bb, 23223 Škabrnja
Tel/fax: (023) 637-256
E-mail: os-skabrnja-001@skole.t-com.hr, osvns@skole.t-com.hr
Web stranica: www.os-vnazora-skabrnja.skole.hr
Ravnatelj: Rade Marinović, prof
Tel: (023) 637-700
Mob: 098-728-389
E-mail: rade.marinovic@skole.hr

Ambulanta Škabrnja

Trg dr. Franje Tuđmana, 23223 Škabrnja
Tel/fax: (023) 637-261

Župni ured Škabrnja

Put Ražovljeve glavice 2,
23223 ŠKABRNJA
Tel: (023) 637-703
Župnik: don Josip Lisica,
Mob: 091-511-7651

Poštanski Ured Škabrnja

Poštanski broj: 23223 Škabrnja
Tel/fax: (023) 637-257
Ostale usluge: Western Union, Mjenjački poslovi, ECI, HPB Stambena štedionica