OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXII – broj 1

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXI – broj 6

Obrazac namjere prijave za financiranje iz sredstava proračuna Općine Škabrnja u 2020. godini

Poziv na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2020. godinu

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2020. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.
Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.12.2019.

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 28. OBLJETNICE STRADANJA ŠKABRNJE

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXI – broj 5

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – “Komunalni radnik”

JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA ( PUT ŠKARA, ŠKARIN PUT PREMA STADIONU, ULICA DOMOVINSKOG RATA )

Obavijest i upute kandidatima o Javnom natječaju za prijam u službu u Vlastiti komunalni pogon na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Komunalni radnik”

Javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Škabrnja