OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

POZIV – Pozivaju se redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja…

POZIV

Pozivaju se redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja da do 31.01.2018. godine podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne studentske naknade (stipendije).

Uz zahtjev je potrebno priložiti: kopiju osobne iskaznice i potvrdu o statusu redovnog studenta za akademsku godinu 2017./2018.

POZIV Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Oglasa za prijem u službu na radno mjesto „Komunalni redar“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja

OGLAS Za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto “komunalni redar” u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Škabrnja

POZIV Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Oglasa za prijem u službu na radno mjesto „Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PROGRAM JAVNOG RADA

OGLAS Za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje“ u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Škabrnja

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 26. OBLJETNICE STRADANJA ŠKABRNJE 18.11.2017.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata (javni natječaj za pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme (nepuno radno vrijeme. 4 sata dnevno), uz probni rad od 3 mjeseca)

Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Škabrnja

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE GRUPE BIRAČA ZA NAČELNIKA I VIJEĆE ZORAN GURLICA