OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

CJENIK korištenja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Škabrnja

OBAVIJEST

Pozivaju se svi koji su zainteresirani za kupnju građevinske parcele na Vlačinama da se jave u Općinu Škabrnja radi pokretanja procedure sakupljanja podataka koje smo kao Jedinica lokalne samouprave dužni proslijediti Ministarstvu državne imovine.

Rok za prijavu je do kraja svibnja 2018. godine.

Općinski načelnik
Nediljko Bubnjar v.r.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINA ŠKABRNJA ZA RAZDOBLJE 2018.-2023. GODINE

JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Škabrnja za 2018. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u sportu, kulturi te ostalim područjima od interesa za opće dobro (briga za djecu, mlade te osobe treće životne dobi) na području Općine Škabrnja za 2018. godinu

POZIV – Pozivaju se redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja…

POZIV

Pozivaju se redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja da do 31.01.2018. godine podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne studentske naknade (stipendije).

Uz zahtjev je potrebno priložiti: kopiju osobne iskaznice i potvrdu o statusu redovnog studenta za akademsku godinu 2017./2018.

POZIV Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Oglasa za prijem u službu na radno mjesto „Komunalni redar“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja

OGLAS Za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto “komunalni redar” u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Škabrnja

POZIV Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – testiranje pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Oglasa za prijem u službu na radno mjesto „Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Škabrnja