Home » Prostorni plan općine Škabrnja

Prostorni plan općine Škabrnja

  1. ODLUKA o izradi dopune Prostornog plana uređenja Općine Škabrnja (.pdf)

UPU VLAČINE – USVOJENI URBANISTIČKI PLANOVI:


UPU MARINOVAC – USVOJENI URBANISTIČKI PLANOVI:


IZMJENE I DOPUNE UPU SPORTSKO REKREACIJSKE ZONE VLAČINE​:

  1. UPU SPORTSKO REKREACIJSKA ZONA VLAČINE – POSTUPAK DONOŠENJA (.zip)
  2. Izmjene i dopune UPU Vlačine – Knjiga I i Knjiga II (.zip)
  3. IZMJENE I DOPUNE UPU SPORTSKA ZONA VLAČINE – KARTE (.zip)

29.4.2016

  1. Dokumenti o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone-I2- Vlačine- UPU- 3 na području Općine Škabrnja (PREUZMI)

  2. Dokumenti o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone-I2- Marinovac -UPU- 1 na području Općine Škabrnja (PREUZMI)

Izmjene i dopune:

Preuzmi ZIP datoteku (27MB).

PPUO Pročišćeni tekst 2015

Ostalo:

PPUO ŠKABRNJA - ODREDBE

PPUO ŠKABRNJA – ODREDBE

PPUO ŠKABRNJA - OBAVEZNI PRILOZI

PPUO ŠKABRNJA – OBAVEZNI PRILOZI

PPUO ŠKABRNJA - OBRAZLOŽENJE

PPUO ŠKABRNJA – OBRAZLOŽENJE

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju nerazvrstanih cesta u mjestu Škabrnja (30. travnja 2013.)

Postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju nerazvrstanih cesta u mjestu Škabrnja (30. travnja 2013.)

Izmjene i dopune PPUO

Izmjene i dopune PPUO