Home » Ustrojstvo Općine

Ustrojstvo Općine

OPĆINA ŠKABRNJA

Tel: 023/637-262
fax: 023/637-706
mail: opcina-skabrnja@zd.t-com.hr
mail: opcinaskabrnja18@gmail.com
mail: pisarnica@opcina-skabrnja.hr


OPĆINSKI NAČELNIK

Nediljko Bubnjar
mob: 091 4499 870
mail: nenobubnjar@gmail.com


ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Kristina Erlić
mob: 091 4499 871
mail:kristinaerlic@gmail.com


v.d. PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Irena Škara


VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Marija Pavičić Bilaver


Teritorijalnim ustrojem Hrvatske godine 1992. ustrojena je i Općina Škabrnja. Prostire se na području Zadarske županije. Teritorijalnom području Općine Škabrnja pripadaju naselja Škabrnja i Prkos. Površina Općine Škabrnja iznosi 22.93 km2, a prema zadnjem popisu stanovništva 2011. u njoj živi 1788 stanovnika u 505 domaćinstava.

Zastava općine Škabrnja

Zastava općine Škabrnja

Dan Općine Škabrnje je 18. listopada, tj. na blagdan sv. Luke pa se njegov evanđeoski znamen - krilati vol – nalazi na grbu i zastavi općine Škabrnja.