Na groblju u Škabrnji nalazi se crkvica sv. Luke. Uokolo nje nalazilo se srednjovjekovno selo Kamenjane, koje je u 13. i 14. stoljeću bilo u posjedu velikaške obitelji Šubić, a kasnije su tamo zemlju kupovali i Zadrani. Crkva sv. Luke sagrađena je u 13. stoljeću. Njen šiljasti svod sagrađen je u 15. stoljeću. Krajem 17. stoljeća crkva je pretrpjela oštećenja, nakon kojih je obnovljena, a slično se dogodilo i tijekom Domovinskog rata pogođena je s više topničkih projektila. Danas je posve obnovljena. Blagoslov obnovljene crkve obavljen je 16. lipnja 1996.

Unutrašnjost crkve je jednobrodna i završava jednom širokom poluoblom apsidom. Presvođena je šiljastim gotičkim svodom, ojačanim dvjema poprečnim pojasnicama.

Na sredini apside je jedan mali prozor, a na pročelju, iznad portala, također se nalazi jedan uski, gotički prozor iznad kojeg je i mali okrugli otvor. Na sjevernom bočnom zidu nema nikakvih otvora, dok južni ima bočna vrata i jedan otvor, koji je prije prorez nego prozor. Zvonik na preslici, s dva luka, kasnije je dograđen.

Danas Škabrnja raste u miru i puna je djece. Čak 215 učenika pohađa osnovnu školu u Škabrnji (iz Škabrnje 138, Prkosa 47, Zemunika Gornjeg 15 i Nadina 15 učenika).

Obiteljske su kuće gotovo sve obnovljene, a prognano se stanovništvo gotovo u potpunosti vratilo. Ono se pretežno bavi zemljoradnjom, vinogradarstvom, voćarstvom, maslinarstvom, stočarstvom, građevinarstvom, trgovinom, ugostiteljstvom, obrtom (autoprijevozi). Za razliku od vremena prije Domovinskog rata, kada se najveći broj ljudi bavio poljoprivredom i stočarstvom kao gospodarskim temeljem sveukupnog života, danas se poljoprivredom bavi tek možda trećina, a stočarstvom pak desetak obitelji kao dodatnom djelatnošću. Mnogi mladi, djevojke i mladići, studiraju na raznim fakultetima.

U svojoj slobodnoj i samostalnoj hrvatskoj državi općina je Škabrnja samostalno ili uz pomoć vlade RH obnovila, izgradila ili počela graditi niz kapitalnih komunalnih i infrastrukturnih objekata. Zahvaljujući tome, Škabrnja je nova i obnovljena. Otvaranjem dječjeg vrtića, izgradnjom vodovodne mreže u 2013. godini te dovršenjem planirane poslovne zone, Škabrnja postaje perspektivno mjesto ugodnog življenja. S obzirom da je Škabrnja blizu grada Zadra i da je izgradnjom brze ceste prometno dobro povezana s njim, mnoge se mlade obitelji zadržavaju te rade i ispunjeno žive u njoj.

Općina Škabrnja