Home » Objave » POZIV na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu

POZIV na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu moguće je pronaći u privitku pod nazivom Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za razdoblje od godinu dana koji se izrađuje drugi put. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Škabrnja, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Škabrnja i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Škabrnja. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara u objavljeni word obrazac.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Sukladno članku 19., st. 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za sljedeću godinu donosi se do 30. studenoga tekuće godine. Kako bi Plan bio usvojen u približnom vremenu navedenom u Zakonu skraćen je rok savjetovanja.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Plan upravljanja imovinom

Obrazac za savjetovanje