OBAVIJESTI OPĆINE ŠKABRNJA

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Širenje izvaninstitucionalnih usluga – Općina Škabrnja” UP.02.2.2.15.0034

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave natječaja. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 18. 04. 2021. (neradan dan), sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju istječe u ponedjeljak 19.04.2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u neradni dan, rok istječe prvog sljedećeg radnog dana.

Preuzmi DOKUMENTE ⤓

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Škabrnja

Prijedlog izmjena i dopuna PPUO Škabrnja

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja – 05.02.2021. – 15.02.2021.

POZIV NA IZLAGANJE GEODETSKIH ELABORATA NA JAVNI UVID

Poziv na javni uvid u geodetski elaborat održat će se dana 05.02.2021. (petak) od 12:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Škabrnja,
Trg dr. Franje Tuđmana 6, 23223 Škabrnja.

Preuzmi POZIV

Službeni Glasnik Općine Škabrnja – Godina XXII – broj 9

POZIV redovnim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja

Pozivaju se redovni studenti koji imaju prebivalište na području Općine Škabrnja da do 30.12.2020. godine podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne studentske naknade (stipendije).

Zahtjev i popis dokumenata koje je potrebno priložiti nalazi se u prilogu.

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije povezane s pandemijom COVID – 19, molimo Vas da Zahtjev te ostale potrebne dokumente dostavite na mail adresu Općine Škabrnja opcinaskabrnja18@gmail.com.

Preuzmi ZAHTJEV

OBAVIJEST – Javno otvaranje ponuda

OBAVIJEST o Javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja, održat će se 11. prosinca 2020. godine (petak), s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine Škabrnja.

POZIV na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu.

Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu moguće je pronaći u privitku pod nazivom Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu.

Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za razdoblje od godinu dana koji se izrađuje drugi put. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Škabrnja, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Škabrnja i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Škabrnja. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Škabrnja za 2021. godinu, upisivanjem svojih komentara u objavljeni word obrazac.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Sukladno članku 19., st. 2. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za sljedeću godinu donosi se do 30. studenoga tekuće godine. Kako bi Plan bio usvojen u približnom vremenu navedenom u Zakonu skraćen je rok savjetovanja.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Plan upravljanja imovinom

Obrazac za savjetovanje