Gore

Strateški razvojni program

Osnovne informacije o financinaranom ulaganju u Strateški Razvojni Program

Općini Škabrnja su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Škabrnja.

Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Škabrnja. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrade Strateškog razvojnog programa Općine Škabrnja iznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Škabrnja je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Škabrnja. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Škabrnja.


 

 
 
Općina Škabrnja